FloraFlex

FloraFlex Air Bleed Valve

119 kr

Beskrivelse

FloraFlex® Air Bleed Valve skal installeres på det høyeste punktet (over manifold) på en hvilken som helst hovedlinje for å forhindre luftsperre.
Når vann begynner å strømme, tvinges luft ut av luftblød ventilen. Når vann treffer ventilen, lukkes ventilen og vann renner fritt gjennom ledningen.
Dette produktet gir deg mer kontroll over nøyaktigheten til matingen.

FloraFlex® Air Bleed Valve Spesfikasjoner

Ø19 mm Rørgjenger for hann
Anbefalt PSI 15-100
Min driftstrykk 5 psi (åpnes når trykket faller under 5 psi)
PVC

Vekt: 68g
Mål: 4.5x4.5x12.7cm

Anbefalte produkter

Nyling sett