Eksempler på blande Instruksjoner for FloraFlex Næring

Alle formler er laget ut i fra start vann ved 0,2-0,3 i EC. Hvis du bruker RO vann med 0 i EC bør du tilsette vann fra springen slik at du får 0.2-0.3 i EC, men de fleste oppnår dette ved å tilsette Cal-mag.

Hvis du bruker andre tilsetningsstoffer uten NPK verdier vil du holde mengdene som er foreslått nedenfor. Men hvis du legger til andre tilsetningsstoffer med NPK-verdier, bør du redusere mengden FloraFlex næringsstoffer. Husk FloraFlex har formulert sin næring uten å trenge noen ekstra NPK verdier.

De milde, aggressive og superaggressive formlene ble opprettet for de av oss som har justert, eller som ønsker muligheten til å være i stand til å justere, formlene på visse stadier i plantens liv. Nedenfor vil du se seks forskjellige kombinasjoner der disse formlene kan brukes.

For vekst perioden

1. 1 del v1 til 0,5 del v2 (N P K/11,3 – 5,6 – 11)

2. 1 del v1 til 0,75 deler v2 (N P K/10 – 7 – 13)

3. 1 del v1 til 1 del v2 (N P K/10 – 9 – 14)

For blomst perioden

4.1 del B1 til 0,75 deler B2 (N P K/8 – 12 – 20)

5. 1 del B1 til 1 del B2 (N P K/7 – 14 – 20)

6. 1 del B1 til 1,25 deler B2 (N P K/6 – 16 – 19)

7. 1 del B1 til 1,50 deler B2 (N P K/5 – 17 – 19)

For hva disse delene gjør spesielt se vår blogg om Essensielle Elementer.

Som alltid ønsker FloraFlex å gi deg verktøyene av improvisasjon og kontroll, og føler at innenfor de ulike mulige forholdstall presentert ovenfor og gjennom disse diagrammene kan du justere og finne hva som fungerer best for deg.

Exempeler på blande instruksjoner

V1 & V2

  • Først Mix V1 i vannkilden, la den oppløses fullstendig. Deretter V2.
  • Avhengig av ønsket EC bruk 6.5gram av hver per 10 liter vann.
  • Tilsett V1 og V2 til vannkilden gjennom hele vekstperioden. 
  • Ved lavere doser kan V1 og V2 brukes som en base sammen med andre tilsetningsstoffer.

B1 & B2

  • Først bland B1 i vannkilden, la den oppløses fullstendig. Deretter B2.
  • Avhengig av ønsket EC bruk 7.25gram B1 og 8.75gram B2 per 10 liter vann.
  • Tilsett B1 og B2 til vannkilden gjennom hele blomstperioden. 
  • Ved lavere doser kan B1 og B2 brukes som en base sammen med andre tilsetningsstoffer.

Original formel:

Denne metoden reflekterer kunnskapen fra dyrkere som har jobbet i flere ti år med vår favoritt plante i veksthus, utendørs gårder, og innendørs anlegg med gode resultater. På grunn av omfanget av sin virksomhet, foretrekker de å ha en enkel og konsistent to del diett, med riktig næringsstoff formel som allerede inneholder alle de essensielle elementene for sunn plantevekst.  Klikk på bildet for å laste ned PDF.

FloraFlex Original formel

Mild formel:

Dette er en tonet ned versjon av Original Formlen, og gir mer nitrogen enn noen av de andre diagrammene, samtidig som det gir alle de andre nødvendige elementene plantene trenger for å trives. Klikk på bildet for å laste ned PDF.

FloraFlex Mild formel

Aggressiv formel:

Dette diagrammet er svært lik Original formlen, men er for folk som liker å gi sine planter ekstra nitrogen i den første uken i blomst ved å vite at plantene behandle flertallet av nitrogen de trenger i løpet av første halvdel av livet deres. Klikk på bildet for å laste ned PDF.

FloraFlex Aggressive formel

Super aggressiv formel:

Dette diagrammet er for folk som virkelig liker å presse sine planter i midten av blomstrings prioden med ekstra blomst forsterkende næringsstoffer som består av det meste fosfor og kalium. Vi foreslår at du bare bruker dette etter å ha prøvd aggressive formel og føler at plantene kan ha bruk for litt mer av disse to elementene. Klikk på bildet for å laste ned PDF.

FloraFlex Super Aggressive formel

Før & Kloner:

Mange av oss bruker strengt pH vann for planting frø eller kloner inntil de viser røtter, og ikke før det begynner man å legge næringsstoffer til vannet. Men noen starter med en svært lav dose av næringsstoffer. Dette diagrammet hjelper deg med begge deler. Klikk på bildet for å laste ned PDF.

FloraFlex Seedling formel